Grup tinta si Activitati

Grup tinta
Din punct de vedere al categoriei si dimensionarii, grupul-tinta (GT) vizat cuprinde 116 elevi din invatamantul secundar superior, nivel de calificare 3-4, calificarile profesionale Tehnician in Gastronomie, Ospatar (chelner) vanzator in unitati de alimentatie, inmatriculati in cadrul Partenerului 1 (institutie publica de invatamant liceal, profesional, acreditata din reteaua nationala, ISCED3) (municipiul Tulcea, judetul Tulcea, teritoriul ITI Delta Dunarii), carora le sunt adresate actiuni complexe si integrate in vederea asigurarii unei sustenabilitati a interventiei.

Activitati
A.1. ORGANIZAREA, IMPLEMENTAREA, MONITORIZAREA SI EVALUAREA UNOR PROGRAME DE INVATARE LA LOCUL DE MUNCA PENTRU ELEVI SCOLARIZATI IN DOMENIILE DE PREGATIRE PROFESIONALA TEHNICIAN IN GASTRONOMIE, OSPATAR (CHELNER) VANZATOR IN UNITATI DE ALIMENTATIE
A.2. FURNIZAREA, MONITORIZAREA SI EVALUAREA SERVICIILOR DE INFORMARE SI CONSILIERE PROFESIONALA A ELEVILOR SCOLARIZATI IN DOMENIILE DE PREGATIRE PROFESIONALA TEHNICIAN IN GASTRONOMIE, OSPATAR (CHELNER) VANZATOR IN UNITATI DE ALIMENTATIE
A.3. ACTIVITATI DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE INVATARE LA LOCUL DE MUNCA SPECIFIC DOMENIILOR DE PREGATIRE PROFESIONALA TEHNICIAN IN GASTRONOMIE, OSPATAR (CHELNER) VANZATOR IN UNITATI DE ALIMENTATIE, PENTRU FACILITAREA TRANZITIEI ELEVILOR ISCED 2-3 (NIVEL DE CALIFICARE 3-4) DE LA EDUCATIE LA UN LOC DE MUNCA
A.4. ACTIVITATI DE SPRIJIN A SISTEMULUI DE INVATARE LA LOCUL DE MUNCA SPECIFIC DOMENIILOR DE PREGATIRE PROFESIONALA TEHNICIAN IN GASTRONOMIE, OSPATAR (CHELNER) VANZATOR IN UNITATI DE ALIMENTATIE
A.5. ACTIVITATI SPECIFICE MANAGEMENTULUI DE PROIECT (ORGANIZARE, GESTIUNE, MONITORIZARE, CONTROL SI EVALUARE) (ACTIVITATE TRANSVERSALA)
A.6. ACTIVITATI AFERENTE CHELTUIELILOR INDIRECTE IN CADRUL PROIECTULUI (ACTIVITATE TRANSVERSALA)
A.7. INFORMAREA SI PUBLICITATEA PRIVIND OBIECTIVELE, ACTIVITATILE SI REZULTATELE PROIECTULUI (ACTIVITATE TRANSVERSALA)