ACCES
Activitati de consolidare a competentelor elevilor prin stagii de practica
ITI DELTA DUNARII

 

Proiect cofinanțat din Fondul social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020

Axă prioritară

6. Educaţie şi competenţe

Obiectivul specific

6.14 Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Titlu proiect

ACCES- Activitati de consolidare a competentelor elevilor prin stagii de practica – ITI DELTA DUNARII

Nr. contract finanțare

POCU/711/6/14/135069

Beneficiar: RD GLOBAL PROJECT CONSULTING SRL

Municipiul Buzau, Romania, Aleea Sperantei nr 1

Sediu Proiect: Galati, Str Portului nr 20, Cladirea Navlomar Shipping, etaj 1, Camera 26

Tel: 0747011411

E-mail: office.rdconsulting@gmail.com

 

Partener 1: Colegiul Economic “Delta Dunarii” Tulcea

Municipiul Tulcea, Str. Viitorului nr. 32, , judeţul Tulcea,

Telefon/Fax: 0240534079 / 0240534089

E-mail: colecodd@yahoo.com

Web: www.colegiuldeltadunarii.ro